E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr77/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia30 czerwca2021 r.

Zarządzenie Nr77/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia30 czerwca2021 r.

 

 

w sprawie:dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „WAKACJE 2021”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zn.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„WAKACJE 2021”

Wnioskodawcy:Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie4650,00zł(słownie:cztery tysiące sześćset pięćdziesiątzłotych 00/100) na zakup:nagród i upominków, artykułów papierniczych, plastycznych, pasmanteryjnych, artykułów szkolnych, artykułów spożywczych, artykułów sportowych oraz na pokrycie kosztów wynajmu LaBefanny – zjeżdżalnie, dmuchańce.

 

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia30.06.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1332
W tym miesiącu: 36660
Od początku: 24385552
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne