E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia13 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 51/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia13 maja 2021 r.

 

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r. Nr 223, poz. 1282) oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U.z 2018 , poz. 936 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zatwierdzonym zarządzeniem nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zmienionym zarządzeniem nr 135/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 147B/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r., zarządzeniem nr 50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie oraz zarządzeniem nr 215A/2019z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie wprowadza  się następujące zmiany:

1/  W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie -  Tabela I otrzymuje treść:

 

Tabela I – Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych *)

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1.

I

1700

3000

2.

II

1720

3200

3.

III

1740

3400

4.

IV

1760

3600

5.

V

1780

3800

6.

VI

1800

4000

7.

VII

1820

4200

8.

VIII

1840

4400

9.

IX

1860

4600

10.

X

1880

4800

11.

XI

1900

5000

12.

XII

1920

5200

13.

XIII

1940

5400

14.

XIV

1960

5600

15.

XV

1980

5800

16.

XVI

2000

6000

17.

XVII

2100

6200

18.

XVIII

2200

6400

19.

XIX

2400

6600

20.

XX

2600

6800

21.

XXI

2800

7000

22.

XXII

3000

7200

*) minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz sekretarzowi Miasta i gminy Międzylesie.

§ 3

Zmiany w regulaminie wynagradzania wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz /-/

Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1526
W tym miesiącu: 41193
Od początku: 24390085
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne