E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr39/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia12 maja2021 r.

Zarządzenie Nr39/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia12 maja2021 r.

 

 

w sprawie:dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Wiosenne porządki- kolejna edycja”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zn.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„ Wiosenne porządki- kolejna edycja”

  1. Wnioskodawcy:Sołectwu Goworów przyznaję grant w kwocie300,00zł(słownie:trzystazłotych 00/100) na zakup:worków na śmieci, farb, pędzli, rozpuszczalnika, nawozu do kwiatów, paliwa do kosiarki oraz kiełbasy i artykułów spożywczych na ognisko.

 

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia12.05.2021 r.

 

Burmistrz /-/

Tomasz Korczak

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 770
W tym miesiącu: 30194
Od początku: 24379086
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne