E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 kwietnia 2021 r.

 Zarządzenie  nr   32/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  16 kwietnia 2021 r.

 

w  sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

 

Na   podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zmianami), zarządzam co następuje:                                              

 

§ 1

  1. W roku kalendarzowym 2021 wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
  2. W zamian  za  dzień  01 maja 2021 r.Święto Pracy, pracownik w okresie od 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r  będzie mógł odebrać  w dowolnym dniu  wolne za przypadające w/w święto.
  3. Wybrany dzień musi być uprzednio skonsultowany z kierownikiem referatu.

§  2

Powyższe uzgodniono z Zarządem Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych                    w Międzylesiu.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

                                                         

§ 4

Zarządzenie   wchodzi  w życie  z dniem podpisania.

                                                           

 

Międzylesie, 16.04.2021 r.

 

 

Burmistrz /-/

Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2737
W tym miesiącu: 53314
Od początku: 24402206
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne