E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr  25/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia03marca2021 r.

Zarządzenie Nr  25/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia03marca2021 r.

 

 

w sprawie:dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. Małe „Osobliwości Wielkanocne”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn. Małe„Osobliwości  Wielkanocne”

Wnioskodawcy:SamorządowejSzkole Podstawowej w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie500,00zł(słownie:pięćsetzłotych 00/100) na zakupmateriałów plastycznych, dyplomów oraz nagród.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia03.03.2021 r.

 

 

 

 

Burmistrz /-/

Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1405
W tym miesiącu: 36733
Od początku: 24385625
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne