E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr2A/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia04 stycznia2021 r.

Zarządzenie Nr2A/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia04 stycznia2021 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Z nami nuda się nie uda

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zn.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Z nami nuda się nie uda”

Wnioskodawcy: Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kulturyprzyznaję grant w kwocie1640,00zł(słownie:jeden tysiąc sześćset czterdzieścizłotych 00/100) na zakup: art. Papierniczych, art. Plastycznych, art. Pasmanteryjnych, artykułów szkolnych, art. spożywczych oraz nagród i upominków.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia04.01.2021 r.

 

                                                                                                                  Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 938
W tym miesiącu: 30362
Od początku: 24379254
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne