E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2023 - ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa laptopów (w ramach funduszu sołeckiego)

KOD CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe z dnia 16.11.2023 r. zakup i dostawa laptopów.pdf (276,86KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - zakup i dostawa laptopów.docx (552,91KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy: PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy - zakup i dostawa laptopów.pdf (226,51KB)

Termin składania ofert:  do 23.11.2023 do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 23.11.2023 r.pdf (294,78KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty.pdf (265,30KB)

******************************************************************************************************************************************************

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w 2024

Kod PCV 09134100-8, 09132100-4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (370,56KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (390,67KB)

PDFWyjaśnienie nr 1 z dnia 15.11.2023.pdf (756,80KB)PDFWyjaśnienie nr 2 z dnia 15.11.2023.pdf (269,63KB)

PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf (942,43KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,05MB)DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (740,00KB)DOCZałącznik nr 2 Wykaz stacji paliw.doc (727,00KB)PDFzałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf (1,45MB)

Termin składania ofert do 20.11.2023 do godz. 11:00

******************************************************************************************************************************************************

Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)

Kod CPV 34971000-4, 51310000-8

PDFZapytanie ofertowe.pdf (337,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (552,72KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (234,53KB)

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2023 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 18.10.2023 r.pdf (283,25KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 20.10.2023.pdf (269,69KB)

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 24.10.2023 r. — sprostowanie.pdf (282,42KB)

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty nr 1 oraz oferty nr 2: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 24.10.2023 - sprostowanie.pdf (250,28KB)

********************************************************************************************************************************

Remont dachu budynku socjalnego na stadionie w Międzylesiu

Kod CPV - 45453000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PNGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.png (398,05KB)

Informacja z otwarcia ofert: PNGInformacja z otwarcia ofert.png (333,72KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (295,10KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (271,37KB)DOCZałącznik nr 2 - Wzór umowy.doc (81,00KB)ZIPPrzedmiar.zip (3,38MB)

Termin składania ofert do 15 września 2013 r. do godz. 10:00

********************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania budynku remizy OSP Międzylesie, sezon grzewczy 2023/2024

Kod CPV 09111210-5

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do postępowania.pdf (1,77MB)DOCXzałącznik nr 1 oferta.docx (15,66KB)PDFzałącznik nr 2 -projekt umowy.pdf (2,65MB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTInformacja z otwarcia ofert.Informacja z otwarcia ofert (296,80KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (287,05KB)

Termin składania ofert do 21.08.2023 r. do godz. 12:00

********************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Michałowicach

Kod CPV: 45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - konserwacja rowu w Michałowicach.pdf (450,30KB)

DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy.docx (676,58KB)

PDFZał. nr 2 - przedmiar-rów-Michałowice-dz.nr 24.pdf (478,52KB)

PDFZał nr 3 - umowa rów Michałowice.pdf (1,36MB)

Termin składania ofert: do dn.03 lipca 2023 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- 03.07.2023 - Konserwacja rowu w Michałowicach.pdf (357,97KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (307,91KB)

**********************************************************************************************************************************

Cyfryzacja dokumentów planistycznych wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi przestrzennymi i aplikacją mapową do ich publikacji w gminie Międzylesie

Kody CPV

71354100-5 - usługi odwzorowania cyfrowego

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (391,85KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.06.2023 r.: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (592,11KB) 

Zmienione zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2023 r.: PDFogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego z dnia 16.05.2023.pdf (259,60KB)PDFZapytanie ofertowe z dnia 16.06.2023.pdf (259,11KB), DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,07KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (403,48KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.06.2023 r.pdf (248,42KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (454,42KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,00KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (403,48KB)

Nowy termin składania ofert: do dnia 21.06.2023 r. do godz. 13:00.

**********************************************************************************************************************************

Modernizacja placu zabaw w Domaszkowie i Międzylesiu

Kody CPV

37535200 - wyposażenie placów zabaw

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (337,87KB)

PDFZapytanie ofertowe.pdf (287,54KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,79KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (258,12KB)

Termin składania ofert: do dnia 14.06.2023 r. do godz. 13:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty nr 1: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 22.06.2023.pdf (258,95KB)

**********************************************************************************************************************************

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Kody CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów, 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

PDFZapytanie ofertowe Usuwanie odpadów z folii rolniczych...pdf (211,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (555,17KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (244,77KB)

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2023 r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (342,83KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty nr 1: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 22.06.20232.pdf (259,52KB)

*****************************************************************************************************************************

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2023

KOD CPV - 45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane; 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego - azbest.pdf (218,58KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (196,61KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (691,71KB)DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie.doc (27,50KB)DOCZałącznik nr 3 - wykaz usług.doc (32,50KB)PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (1,98MB)

Termin składana ofert do dnia: 12 maja 2023 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- azbest 12.05.2023.pdf (357,68KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty-azbest 2023.pdf (305,10KB)

*****************************************************************************************************************************

Wykonanie odnowień leśnych na działkach gminnych nr 123/3, 320 i 321/1 - obręb Boboszów oraz przygotowania powierzchni pod nasadzenia na działce gminnej nr 400/4 - obręb Boboszów.

KOD CPV - 03400000-4 Leśnictwo i pozyskanie drewna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty-08.05.2023.pdf (302,35KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otawrcia ofert.pdf (361,80KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdf (627,36KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz-ofertowy.docx (676,86KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (1,10MB)

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2023 r. do godz. 11:00

*************************************************************************************************************************

"Pozyskanie i zrywka drewna w miejscowości Jodłów - dz. nr 3/6, 3/5, 21, 24"

KOD CPV - 03400000-4 - Leśnictwo i pozyskanie drewna

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - pozyskanie i zrywka drewna w Jodłowie dz. 3_6 3_5 21 24.pdf (364,63KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy: DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy.docx (676,72KB)

Załącznik nr 2 - wzór umowy: PDFumowa-wzór-Jodłów-pozysk-2023.pdf (1,16MB)

Termin składania ofert: do dnia 23.01.2023 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert Pozyskiwanie i zrywka drewna Jodłów - 23.01.2023.pdf (414,77KB)

****************************************************************************************************************************

"Usługi w zakresie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2023"

KOD CPV - 70123000-9 - Sprzedaż nieruchomości

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie do postępowania- wyceny nieruchomości 2023.pdf (393,91KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (697,43KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy PDFZałącznik nr 2 - umowa.pdf (341,83KB)

Termin składania ofert: 20.01.2023 do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert- wyceny 2023.pdf (399,20KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- WYCENY 2023.pdf (424,77KB)

****************************************************************************************************************************

"Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2023"

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf (165,64KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy.docx (23,98KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy PDFWzór umowy.pdf (119,48KB)

Termin składania ofert: 24.01.2023 do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert prace.pdf (311,15KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (309,50KB)

****************************************************************************************************************************

"Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2023 r."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Tluczeń niesort 2023.pdf (140,15KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy.docx (23,76KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy PDFWzór umowy.pdf (113,23KB)

Termin składania ofert: 24.01.2023 do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert tłuczeń.pdf (269,81KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (304,40KB)

****************************************************************************************************************************

Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2023”

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Transport.pdf (130,00KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy.docx (21,52KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy PDFWzór umowy.pdf (118,49KB)

Termin składania ofert: 24.01.2023 do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert transport.pdf (293,79KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (337,77KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 917
W tym miesiącu: 31745
Od początku: 24380637
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne