E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCESU TWORZENIA STRATEGII ZIT POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Interwencji (ZIT POF) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 18.11.2022 r. do 02.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Radę ZIT po jej utworzeniu.

Odniesienie do zgłoszonych uwag i opinii znajduje się pod następującym linkiem:

KLIKNIJ: UWAGI/OPINIE ZGŁOSZONE  W PROCESIE USPOŁECZNIENIA TWORZENIA STRATEGII ZIT POF

Zaktualizowany projekt Strategii ZIT POF znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 234
W tym miesiącu: 37838
Od początku: 24386730
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne