E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 20 grudnia 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

    5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1/ w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki  

       Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2023.

5.2/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023.

5.3/ w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

5.4/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

5.5/ w spr. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom  

       kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz  

       rodziców.

5.6/ w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu

       Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej

       Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

5.7/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                                  Jerzy Marcinek

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4205
W tym miesiącu: 78046
Od początku: 24332669
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne