E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Uchwała Nr LII/303/2022 w spr. zm. Uch. Nr XL/222/2018 R. Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

PDFLII-303-2022 w spr. zmiany Uchwały Nr XL-222-2018.pdf (221,76KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1933
W tym miesiącu: 37261
Od początku: 24386153
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne