E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Seminarium „Wspólnie dla rozwoju wsi – wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze rozwoju lokalnego”

Seminarium „Wspólnie dla rozwoju wsi – wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze rozwoju lokalnego”

W dniu 14 września 2022 r. w miejscowości Biskupiec (woj. Warmińsko-mazurskie, powiat nowomiejski, gmina Biskupiec) Gmina Międzylesie brała udział w seminarium „Wspólnie dla rozwoju wsi-wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze rozwoju lokalnego”

Zaproszonych gości oraz uczestników seminarium przywitał Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek. Seminarium rozpoczął Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Sarnowski omawiając jaki wpływ miały środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich.

Kolejne wykłady dotyczące prezentacji doświadczeń obszarze rozwoju lokalnego przedstawiali oprócz Gminy Międzylesie, także Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Zastępca Gminy Krobia Michał Listwoń, Wójt Gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski, Zastępca Wójta Gminy Biskupiec Julia Baranowska.

Swoje doświadczenia w dotyczące partycypowania mieszkańców w procesie promowania regionu przedstawiła wiceprezes zarządu Stowarzyszenia dla Ostrowitego i okolic „Iskra wzajemności” z Wardęgowa Pani Ewa Adamczak.

dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert Sieci Najciekawszych Wsi przedstawiła sposoby na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni.      

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2238
W tym miesiącu: 2238
Od początku: 23831355
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne