Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES

normal_7f7e961f1ee9d64b1eece803d0212b6d46e0b50d.png

Gmina Kłodzko partnerem projektu „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Całkowita wartość projektu: 9 126 302,12 zł

Dofinansowanie z EFRR: 6 773 829,74 zł

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES).

Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

Partnerzy projektu: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

Realizacja projektu umożliwi:

- spadek emisji gazów cieplarnianych – CO2,

- ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

- wzrost udziału energii pochodzącej z OZE.

Gmina Międzylesie otrzyma dofinansowanie o wartości nie większej niż 256 787,16 zł na realizację zadania budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 34.0 kW AC na gruncie przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 335
W tym miesiącu: 187270
Od początku: 22810940
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne