Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O L SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 28 CZERWCA 2022 R

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    5.1/  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie wotum zaufania. 

    5.2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.                

    5.3/ w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2021.

    5.4/ w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2022.

    5.5/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z  

           dnia 18 grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

           Międzylesie.

    5.6/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr  

           137/13 o pow. 0,2610 ha, obręb Pisary.

    5.7/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 30/5 o pow. 0,15 ha oraz nr 87/2, o pow. 0,04ha,   obręb Dolnik.

    5.8/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 60/10 o  pow. 1,2926 ha, obręb Goworów.

    5.9/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 244/1 o  pow. 0,08 ha oraz nr 244/2, o pow. 0,21  ha, obręb Niemojów.

    5.10/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 330/6 o  pow. 0,1724 ha, obręb Długopole Górne.

    5.11/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

             przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik – część wschodnia.

    5.12/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

              przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3.

    5.13/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

              przestrzennego dla obszaru położonego obrębie Smreczyna, działka nr ewid. 85/8 i 85/9.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.   

           

                                                                                                        Przewodniczący                               

 Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                   

                 Jerzy Marcinek

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                      

 

 

           

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1327
W tym miesiącu: 1327
Od początku: 22849726
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne