Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XLVIII/279/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, część północno - wschodnia