Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 REGULAMIN KONKURSU PN.: ULUBIONA BAJKA CZESKA
 w ramach realizacji projektu

w ramach realizacji projektu „30 lat współpracy na pograniczu Międzylesia

  

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Międzylesie.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym  z terenu gminy Międzylesie oraz  gminy Králíky.
 1. Jeden uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę wykonaną podczas warsztatów plastycznych, które odbędą się na polu biwakowym w Międzylesiu w dniu 05.06.2022 r. od godziny 13.30.
 1. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 2. Format pracy A4.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac ( pod uwagę bierze się staranność, estetykę oraz pomysłowość).
 4. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8, pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godzinie 15.00 na scenie podczas Dnia Współpracy zorganizowanego w ramach Dni Międzylesia..
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 1. Ograniczone dane dotyczące autorów prac konkursowych zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.
 1. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.
 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu: Katarzyna Bernasińska te. 74 8126 327 wew.19

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.