E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27.05.2022 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 27 maja 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie.

5.2/ w sprawie wprowadzenia programu osłonowego Gminy Międzylesie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

5.3/ w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej gminy Międzylesie za rok 2021. 

5.4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Roztoki, działka nr ewid 87/3.

5.5/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów.

5.6/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, część północno – wschodnia.

5.7/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dolnik, część północno – wschodnia.

5.8/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

5.9/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.    

               

                                                                 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 310
W tym miesiącu: 43239
Od początku: 24175317
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne