E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Szanowni Państwo, zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT POF.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego  deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą  następujacych  obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność  Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych  i przedszkoli -   finansowanie EFS +
Usługi Społeczne -  finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez  podmioty publicznie.

Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Sabych  stron, Szans i  Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego  Strategią ZIT Południowego  Obszaru Funkcjonalnego.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:

Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina  miejska Dzierżoniów, gmina wiejska Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki,  gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa-Zdrój,  Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza,  Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie,  Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok".
Poniżej zamieszczam link do ankiety:

https://swotpof.webankieta.pl/

Termin wypełnienia ankiety ustalony został do dnia 31 maja 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 856
W tym miesiącu: 37619
Od początku: 24169697
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne