Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 60/202 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele czasowego składowania materiałów budowlanych (zaplecze budowy) lub inne cz. dz. 205/4 o pow. 0,20 ha, obręb Roztoki oraz cz. dz. 205/5 o pow. 0,15 ha, obręb Roztoki stanowiące własność Gminy Międzylesie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.