E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XLVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 26.04.2022 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/w spr. udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

      terytorium tego państwa.

4.2/w spr. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4.3/w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z

      dnia 18 grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

      Gminy Międzylesie.

5. Wnioski i zapytania.

    6. Zamknięcie sesji.            

               

    Przewodniczący                                

    Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzy Marcinek

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1010
W tym miesiącu: 40735
Od początku: 24172813
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne