E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

LOGO Kasia.png

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Obec Orlické Záhoří w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 pąździernika 2021 r. realizowała projekt pt.  "Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlické Záhoří" . Całkowity budżet projektu wynosi 14 246,00 euro.

W trakcie realizacji projektu odbyło się wiele imprez sportowo- kulturalnych. Pierwszym wydarzeniem projektowym było rozpoczęcie cyklu zawodów rowerowych pn.: Korona Międzylesia”, która składała się z siedmiu etapów. Ostatni podsumowujący odbył się 16 października 2021 r. trasą Goworów- Jodłów. W ramach projektu na każdym etapie dla uczestników zapewniona była usługa cateringowa oraz upominki, a podczas lipcowego etapu Korony nagrody dla zwycięzców.

            W trakcie trwania Dni Międzylesia odbyły się zawody sportowe dla dzieci: Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Pogranicza, w ramach których dzieci i młodzież rywalizowały w trzech konkurencjach sportowych, dla uczestników zawodów w ramach projektu zapewniona była usługa cateringowa, upominki, nagrody, puchary, medale.

            Kolejną imprezą były zawody sportowe Parszywa Trzynastka dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym w kategoriach wiekowych, a dla dorosłych bieg główny na 13 km. Dla uczestników zapewniona była zapewniona usługa cateringowa, upominki oraz nagrody.

            Ciekawą formą spędzenia wolnego czasu była gra uliczna pn.: „Perły Międzylesia”, podczas której dzieci i młodzież miały za zadanie znaleźć ciekawe miejsca w Międzylesiu i na ich podstawie wykonać pocztówki z pozdrowieniami z Międzylesia. Dla uczestników tej gry zapewniona była usługa cateringowa oraz upominki.

            W ramach dni Międzylesia zorganizowane były gry i zabawy dla najmłodszych, wszyscy uczestnicy tych zabaw dostali upominki i słodki poczęstunek.

            Zakończeniem projektu była wystawa zdjęć z realizacji działań kluczowych podsumowująca przebieg projektu i zaplanowaniem dalszej współpracy z Partnerem  Orlické Záhoří.

Głównym celem projektu było wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko- czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru pogranicza. Realizacja tego projektu dała szanse do poznania nowych ludzi i zaprzyjaźnienia się z nimi. Na trasie rowerowej , na boisku nie ma różnic klasowych, rasowych czy kulturowych znikają trudności językowe- one nie mają tam aż takiego znaczenia. Dlatego rywalizacja sportowa kruszy bariery społeczne  dużo lepiej, niż jakakolwiek inna aktywność niefizyczna. Sprawia, że w naturalny sposób ludzie dostają szansę, żeby się do siebie zbliżyć. Sport i szeroko pojęta kultura fizyczna ma wiele zalet.  Korzyści zdrowotne są tu oczywiste, ale uprawianie sportu może się także pozytywnie odbić na rozwoju osobistym każdego młodego człowieka. Uczy szacunku do własnego ciała i pracy nad zachowaniem perfekcyjnej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

 

LOGO Kasia.png

 

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Obec Orlické Záhoří w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 października  2021 r. realizuje projekt pt.  "Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlické Záhoří" nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572. Całkowity budżet projektu wynosi 14 246,00 euro. Jest to cykl imprez sportowych, a także kulturalnych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko- czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru pogranicza. W ramach Dni Międzylesia 2021 odbyło się kilka imprez realizowanych z projektu.

10. czerwca na stadionie w Międzylesiu po raz kolejny odbyły się zawody sportowe- XX Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Pogranicza. Dzieci z gminy Międzylesie rywalizowały ze sobą w trzech kategoriach: bieg na 60m,bieg na 600m,rzut piłką lekarską. Poszczególne wyniki zsumowano i wręczono nagrody w kategorii chłopców i dziewcząt za zajęcie I-VI miejsca oraz w kategorii zespoły I-III miejsce. Pozostałe nagrody pan burmistrz Tomasz Korczak przekazał do Orlické Záhoří, gdzie odbyły się zawody sportowe dla dzieci z pogranicza po stronie czeskiej. Niestety obostrzenia i trwająca pandemia uniemożliwiła zaproszenie dzieci z Orlické Záhoří  do Międzylesia. W ramach realizacji projektu dla wszystkich uczestników została zapewniona usługa cateringowa oraz zakupiono: nagrody, medale, puchary oraz upominki.

2.jpeg 3.png

12.czerwca  odbyła się 6. edycja gry miejskiej ,,Perły Międzylesia". 30 uczniów z klas 4-6 oraz grupa zuchów tworzyli pocztówki z Perłami Międzylesia. Efekty można oglądać w UMiG na specjalnie stworzonych antyramach.  W ramach realizacji projektu dla wszystkich uczestników została zapewniona usługa cateringowa oraz wręczono upominki.

111.jpeg

12. czerwca na stadionie w Międzylesiu zorganizowano bieg główny Parszywej Trzynastki na 13 km. W kategorii mężczyzn wystartowało 4 uczestników, natomiast w kategorii kobiet nie znalazła się odważna pani, która chciałaby się zmierzyć z tym dystansem, więc dla pań zorganizowano przemarsz na stadionie na dystansie 1300 m, za który wręczono nagrodę dla najstarszej oraz dla najmłodszej uczestniczki tej imprezy. W ramach realizacji projektu dla wszystkich uczestników została zapewniona usługa cateringowa oraz zakupiono medale, nagrody oraz upominki.

14.png

15.jpeg

LOGO Kasia.png

W dniach 01 czerwca- 18 lipca na terenie gminy Międzylesie odbywały się XXVI Dni Międzylesia. Wiele imprez zorganizowano w ramach działań kluczowych projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572  pn.: „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlické Záhoří”  realizowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

PLAKAT CZERWIEC.jpeg

Odbyło się wiele imprez o charakterze sportowym m. in. XX Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Pogranicza, w którym dzieci i młodzież rywalizowały drużynowo oraz indywidualnie. Następnie odbyły się biegi przełajowe Parszywa Trzynastka, w których dorośli rywalizowali na dystansie 13 km, a dzieci w 6 kategoriach wiekowych. Zorganizowano także gry uliczne Perły Międzylesia, podczas których dzieci wynajdowały międzyleskie perełki i na ich podstawie własnoręcznie wykonały pocztówki, które można oglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie. Ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach tego projektu podczas Dni Międzylesia były zawody rowerowe Korona Międzylesia- Uphill Wilcza Międzyleska, które odbyły się w Domaszkowie i zawodnicy rywalizowali w kategoriach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn na dystansie 12 km.

          Podczas imprez w ramach projektu zakupione zostały dla zwycięzców nagrody, pozostali otrzymali upominki, a także dla wszystkich uczestników pośrednich i bezpośrednich zapewniona była usługa cateringowa.

LOGO Kasia.png

W dniu 22 maja 2021 r. odbył się zawody sportowe z cyklu Korona Międzylesie w ramach realizacji projektu pn.:  „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie- Orlické Záhoří”. Pomimo padającego deszczu i niskiej temperatury powietrza zwolennicy jazdy na rowerze nie zważając na warunki atmosferyczne zjawili się na starcie w dobrych humorach. Dla wszystkich uczestników został zapewniony catering w formie suchego prowiantu oraz upominki. Po raz pierwszy użyto profesjonalnego zestawu do pomiaru czasu zawodników zakupionego w ramach projektu.

LOGO Kasia.png

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Obec Orlické Záhoří w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt.  "Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlické Záhoří" . Całkowity budżet projektu wynosi 14 246,00 euro.

Jest to cykl imprez sportowych, a także kulturalnych, które wymagają starannego i długofalowego przygotowania przez samorząd Międzylesia i Orlickiego Záhoří. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie w bibliotece w Orlickim Záhoří wystawa zdjęć podsumowująca jego realizację.

17.jpeg

Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko- czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru pogranicza. Realizacja tego projektu daje szanse do poznania nowych ludzi i zaprzyjaźnienia się z nimi. Na trasie rowerowej , na boisku nie ma różnic klasowych, rasowych czy kulturowych znikają trudności językowe- one nie mają tam aż takiego znaczenia. Dlatego rywalizacja sportowa kruszy bariery społeczne  dużo lepiej, niż jakakolwiek inna aktywność niefizyczna. Sprawia, że w naturalny sposób ludzie dostają szansę, żeby się do siebie zbliżyć. Sport i szeroko pojęta kultura fizyczna ma wiele zalet.  Korzyści zdrowotne są tu oczywiste, ale uprawianie sportu może się także pozytywnie odbić na rozwoju osobistym każdego młodego człowieka. Uczy szacunku do własnego ciała i pracy nad zachowaniem perfekcyjnej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1191
W tym miesiącu: 44915
Od początku: 24393807
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne