E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XLVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYLESIU W DNIU 12 KWIETNIA 2022 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 12 kwietnia 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

 

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

4.1/w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4.2/w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu

       Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary–Dolnik-

       Międzylesie,

4.3/w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu

      Kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka.

4.4/w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu

      Kłodzkiego na Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w

      ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów.

 

5. Wnioski i zapytania.

    6. Zamknięcie sesji.                       

 

              

Przewodniczący Rady Miejskie w Międzylesiu      

Jerzy Marcinek

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1015
W tym miesiącu: 40740
Od początku: 24172818
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne