Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że od dnia 28 marca 2022r. przyjmuje wnioski o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

  • Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu na okres nie dłużej niż 60 dni.
  • Wysokość świadczenia, o którymmowa wyżej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 40,-zł za osobę dziennie.
  • Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w OPS w Międzylesiu.
  • Świadczenie płatne jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, nie ma możliwości wypłaty świadczenia w gotówce.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
  • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
  • Poniżej zamieszczamy aktywny wzór wniosku o przyznanie świadczenia oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania, która jest załącznikiem do wniosku (kartę należy wypełnić osobno dla każdej przyjętej osoby)  

 

Wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek – 7.00 – 16.00

Wtorek        - 7.00 – 15.00

Środa          - 7.00 – 15.00

Czwartek    - 7.00 – 15.00

Piątek          - 7.00 – 14.00

PDF1-aktywny-wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-aktywny-37406174.pdf (261,76KB)

PDF1-interaktywny-zalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-37403775.pdf (188,28KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3871
W tym miesiącu: 170995
Od początku: 22794665
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne