E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

LOGO Kasia.png

Gmina Międzylesie wraz z Partnerem z Kralik w okresie od 01  marca 2022 r.  do 31 października 2022 r. realizuje projekt pt.  "Boisko miejscem spotkań Międzylesie - Kraliky". Całkowity budżet projektu wynosi 18 824,00 euro.

W ramach  projektu Wnioskodawca wspólnie z Partnerem realizują działania mające na celu  pogłębienie poziomu współpracy instytucji, społeczności, wzmocnienie  integracji na poziomie lokalnym poprzez następujące działania projektu. Wnioskodawca będzie realizował następujące działania:

- modernizacja dawnego boiska sportowego w  boisko wielofunkcyjne,  które umożliwi grę w tenisa ziemnego, koszykówkę, piłkę nożną oraz siatkówkę  dla dzieci, młodzieży, dorosłych z pogranicza polsko- czeskiego, co umożliwi  aktywną formę spędzania wolnego czasu,

- zakup akcesoriów do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną

- organizacja 8 warsztatów gry w tenisa ziemnego,  siatkówki, piłki nożnej oraz koszykówki na nowym boisku wielofunkcyjnym  podczas których mieszkańcy będą  mogli rozwijać się fizycznie, poznać sąsiadów pogranicza, wymienić się  doświadczeniami, pokonać bariery językowe.

 

Jest  to cykl imprez sportowych i promocyjnych, które wymagają starannego i  długofalowego przygotowania przez samorząd Międzylesia i Kraliky. 

plakat27_09_22.jpeg

Gmina Międzylesie wspólnie z Partnerem z Czech Obec Kraliky  w okresie od 1 marca 2022 r.  do 31 października 2022 r. realizuje projekt pt.  " Boisko miejscem spotkań Międzylesie – Kraliky” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W trakcie realizacji projektu: Odbyła się modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Samorządowej w Międzylesiu. Na ogrodzeniu boiska zamontowana została tablica promująca projekt. W miesiącach od maja do września 2022 r. odbyło się 8 warsztatów gry w tenisa ziemnego, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. Uczestnicy warsztatów otrzymywali poczęstunek w formie suchego prowiantu.

Dnia 27.09.2022 r. odbył się dzień otwarty na boisku wielofunkcyjnym, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych część zajęć odbyła się na szkolnej sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu,

Podczas dnia otwartego każdy uczestnik otrzyłam pamiątkowy medal, upominek i poczęstunek.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2062
W tym miesiącu: 52639
Od początku: 24401531
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne