E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 22 LUTEGO 2022 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

informuję, że w dniu 22 lutego 2022 r.

o godz. 8.30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

4.1. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/201/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27

       lutego 2018 r. w spr. przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów

       Wiejskich w Gminie Międzylesie.

4.2. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie

       Różanka, gmina Międzylesie.

4.3. w spr. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

       na lata 2022-2026.

4.4. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

       gminy Międzylesie.

4.5. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4.6. w spr. zmiany uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

       21.12.2021 r. w spr. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

       Międzylesie.

 

5. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji na rok 2022 oraz Sprawozdań z prac Komisji za    

    rok 2021.

6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.            

 

            Przewodniczący  Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Jerzy Marcinek

 

 

 

 

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się bez udziału publiczności – podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.).

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1044
W tym miesiącu: 34467
Od początku: 24166545
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne