Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLII/232/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Potoczek