Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 stycznia 2022 r.

PDFprojekt w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy M-lesie.pdf (136,53KB)

PDFprojekt w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika.pdf (178,43KB)

PDFw spr. określenia górnych stawek opłat.pdf (179,34KB)

PDFprojekt w spr. okreslenia wzoru wniosku i deklaracji do dodatku mieszkaniowego.pdf (584,49KB)

PDFw spr. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (...).pdf (190,03KB)

PDFprojekt w spr. zmiany Uchwały nr XLII-226-2021 z dnia 21.12.2021r. w spr. przyjęcia WPF gm. Międzylesie..pdf (177,59KB)

PDFprojekt w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022..pdf (860,28KB)

PDFprojekt w spr. przystąpienia do mpzp ob. Domaszków..pdf (246,32KB)

PDFprojekt w spr. przystąpienia do mpzp ob. Domaszkow i Jaworek.pdf (396,69KB)

PDFw spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w ob. Gajnik dz. 70..pdf (429,14KB)

PDFw spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszarów położonych w ob. Goworów i Michałowice.pdf (903,64KB)

PDFw spr. zmiany uchwały nr XXXVII-189-21 z dnia 31.08.21 w spr. zmiany mpzp dla obszaru Nagodzice..pdf (1,02MB)

PDFuchwała o przystąpinieu zmiana studium Miedzylesie.pdf (785,87KB)

PDFw spr. uchwalenia zmiany studium dla Różanka i Roztoki.pdf (17,51MB)

PDFw spr. wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RM oraz wysokości diet dla Przewodniczących Komisji i radnych RM w Międzylesiu.pdf (176,52KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8425
W tym miesiącu: 221920
Od początku: 22845590
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne