Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 17/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Międzylesie dz. 164/2 o pow. 0,95 ha, obręb Jodłów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.