E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

DODATEK OSŁONOWY.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 3 stycznia 2022r. gminy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańców.

W gminie Międzylesie zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 3 w Międzylesiu.

Wnioski można składać w terminie od 10 stycznia 2022 roku:

  • do 31 stycznia 2022r. i - wówczas dodatek wypłacony zostanie w dwóch równych ratach (I rata – do 31 marca, a II rata do 2 grudnia)
  • w dowolnym terminie maksymalnie do 31 października 2022r. (wówczas wypłata będzie w całości do 2 grudnia).

          Dodatek osłonowy przysługuje, gdy dochód nie przekracza:

- 2100,-zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500,-zł na osobę w rodzinie.

Dochód obliczany jest zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (dochód netto). Składając wniosek do dnia 31 lipca 2022r. należy wykazać dochody za rok 2020, natomiast składając wniosek od 1 sierpnia 2022r. należy wykazać dochody za rok 2021.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2200
W tym miesiącu: 52777
Od początku: 24401669
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne