E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2022 - ZAMÓWIENIA

„Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2023”

KOD CPV: CPV – 71354000-4, CPV – 71355000-1, CPV – 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - geodezja Międzylesie 2023.pdf (332,58KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (741,00KB)

Załącznik nr 2 - Umowa: PDFzałącznik nr 2 - umowa.pdf (1,87MB)

Termin składania ofert: do dnia 05.01.2023 r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert -usługi geodezyjne 2023.pdf (850,73KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyborze najkorzystn oferty- geodezja 2023.pdf (409,45KB)

*******************************************************************************************************************************************************************

"Pozyskanie i zrywka drewna w miejscowości Jodłów - dz. nr 3/6, 3/5, 21, 24"

Kod CPV - 03400000-4 - Leśnictwo i pozyskanie drewna

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - pozyskiwanie i zrywka drewna w miejscowości Jodłów.pdf (349,33KB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty: PDFZał. nr 1 - formularz oferty.pdf (349,45KB)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy: DOCXZał nr 2- Projekt umowy.docx (676,94KB)

Termin składanie ofert: do dnia 22.11.2022 r., do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- 22.11.2022 - Pozyskanie i zrywka drewna- Jodłów.pdf (362,69KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf. z otwarcia ofert- 22.11.2022 - Pozyskanie i zrywka drewna- Jodłów.pdf (362,69KB)

*******************************************************************************************************************************************************************

"Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Kod CPV 45316110-9, 31712331-9

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.docx.pdf (444,32KB)DOCXZałącznik nr 1 formularz ofertowy.docx (677,10KB)DOCXZałącznik nr 2 - Projekt umowy.docx (694,85KB)PDFZałącznik nr 3 - Projekt Techniczny.pdf (918,74KB)PDFZałącznik nr 4 - STWIORB.pdf (676,67KB)PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar.pdf (118,39KB)PDFZałącznik nr 6 - Karta Tytyułowa Projektu Budowlanego.pdf (4,08MB)DOCXZałącznik nr 7 - Wykaz robót budowlnych.docx (678,34KB)DOCXZałącznik nr 8 -Wykaz osób.docx (677,68KB)

Termin składania ofert  do dnia 24.11.2022 r. do godz. 11:00;

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert Budowa ośweitlenia drogi gminnej- Jaworek.pdf (431,29KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 1: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty- doświetlenie Jaworek.pdf (396,55KB)

*******************************************************************************************************************************************************************

"Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w 2023"

Kod CPV 09134100-8, 09132100-4

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdf (352,71KB)DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (740,00KB)DOCZałącznik nr 2 Wykaz stacji paliw.doc (727,00KB)PDFZałącznik nr 3 Projekt umowy.pdf (229,81KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego:PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (257,51KB)

Termin składania ofert  do dnia 15.11.2022 r. do godz. 11:00;

****************************************************************************************************************************************************************

"Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Kod CPV 45316110-9, 31712331-9

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (441,44KB)DOCXZałącznik nr 1 formularz ofertowy.docx (677,10KB)DOCXZałącznik nr 2 - Projekt umowy.docx (694,85KB)PDFZałącznik nr 3 - Projekt Techniczny.pdf (918,74KB)PDFZałącznik nr 4 - STWIORB.pdf (676,67KB)PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar.pdf (118,39KB)PDFZałącznik nr 6 - Karta Tytyułowa Projektu Budowlanego.pdf (4,08MB)DOCXZałącznik nr 7 - Wykaz robót budowlnych.docx (678,34KB)DOCXZałącznik nr 8 -Wykaz osób.docx (677,68KB)

Termin składania ofert  do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00;

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: PDFunieważnienie postępowania.pdf (182,15KB)

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego wsi Długopole Górne przedsięwzięcia pn. Wizerunek i estetyka wsi Długopole Górne”

Kod CPV - 37535200-9

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 25.10.2022.pdf (504,96KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dn. 18.10.2022.pdf (226,32KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (552,73KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (247,05KB)

Termin składania ofert  do dnia 25.10.2022 r. do godz. 10:00;

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 27.10.2022.pdf (178,47KB)

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego wsi Długopole Górne przedsięwzięcia pn. Wizerunek i estetyka wsi Długopole Górne”

Kod CPV - 37535200-9

Informacja z odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania: PDFInformacja z odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania.pdf (254,23KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (277,46KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dn. 28.09.2022.pdf (454,06KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (552,70KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (250,54KB)

 

Termin składania ofert  do dnia 06.10.2022 r. do godz. 10:00;

******************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 Kod CPV - 39221000-7

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,69MB)DOCXzałącznik nr 1 formularz ofertowy.docx (318,15KB)PDFzałącznik nr 2 specyfikacja.pdf (1,47MB)PDFzałącznik nr 3 projekt umowy.pdf (1,89MB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf (291,35KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 26.07.2022 r..pdf (711,44KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (713,05KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (407,60KB)

Termin składania ofert w wersji papierowej do 01 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2022"

KOD PCV 45262600-7, 90650000-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe - usuwanie zabestu.pdf (196,58KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (691,39KB)DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (32,50KB)PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (2,03MB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert 29.07.pdf (355,89KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 29.07.pdf (312,99KB)

Termin składania ofert w formie papierowej do 29 lipca 2022 r. do godz. 11:00

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”

Kody CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2, 45223200-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (395,74KB)DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (676,96KB)PDFZałącznik nr 2, Projekt Umowy.pdf (262,94KB)PDFZałączni nr 3, 3-M-W_wieza_REMONT-2022.pdf (116,58KB)ZIPwieża trójmorski wierch.zip (23,21MB)

Termin składania ofert: w formie papierowej do 28 lipca 2022 r. godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (301,34KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 2:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 2.pdf (552,59KB)

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”

Kody CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2, 45223200-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (395,07KB), DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (676,96KB), PDFZałącznik nr 2, Projekt Umowy.pdf (262,94KB), PDFZałączni nr 3, 3-M-W_wieza_REMONT-2022.pdf (116,58KB), ZIPwieża trójmorski wierch.zip (23,21MB)

Informacja o unieważnieniu postępowania: PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (252,17KB)

Termin składania ofert: w formie papierowej do 15 lipca 2022 r. godz. 10:00.

********************************************************************************************************************************************************************

Logo.png

Zapytanie ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych i stacjonarnych w ramach programu Granty PPGR” zgodnie z Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Kody CPV: 30200000 - 1, 30213100

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,74MB)PDFZałącznik nr 1 - Wzór umowy.pdf (3,33MB)DOCXZałącznik nr 2 formularz ofertowy.docx (52,61KB)DOCXZałącznik nr 3 dot. spełnienia warunków.docx (47,63KB)DOCXZałącznik nr 4 oświadczenie.docx (47,49KB)

Termin składania ofert: w formie papierowej lub elektronicznej (w formacje pdf. opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym) do 08 lipca 2022 r. godz. 12:00.

1. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienie do zapytania ofertowego.jpeg (56,17KB)

2. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienia do zapytania 05_07_2022.jpeg (67,21KB)

3. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05_07_2022 r.

JPEGwyjasnienia do zapytania 05_07_2022_2.jpeg (67,02KB)

4. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 07_07_2022 r

JPEGwyjaśnienia 07_07_2022.jpeg (69,26KB)

5. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 07_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienia 07_07_2022_2.jpeg (61,58KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg (56,52KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY NR 2

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (1,07MB)

 

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzylesiu"

Kody CPV: 45233250-6; 34953300-5, 39110000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty cz.1i unieważnienia postępowania cz.2.pdf (219,26KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (243,89KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,39MB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,66KB)PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf (2,67MB)PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf (784,51KB)

Termin składania ofert: w formie papierowej do 15 czerwca 2022 r. godz. 12:00.

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2022"

KOD PCV 45262600-7, 90650000-8

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - usuwanie zabestu.pdf (196,14KB)

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy: DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (691,39KB)

Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy: DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usłóg DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (32,50KB)

Załącznik nr 4 - wzór umowy: PDFumowa-azbest 2022.pdf (1,96MB)

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019(2).pdf (255,50KB)

Termin składania ofert: w formie papierowej do 09 czerwca 2022 r. godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (349,90KB)PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf (365,41KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty-azbest 2022.pdf (310,44KB)

********************************************************************************************************************************************************************

"Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie do 2030 r."

Kody CPV: 73200000-4

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (527,07KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (437,04KB)

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,46MB)

Załączniki:DOCXZAłącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (673,50KB)DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz usług.docx (677,97KB)DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (677,92KB)PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (252,32KB)

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 05 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,16MB)

Załączniki:DOCXzałącznik Nr 1 formularz ofertowy.docx (18,91KB)DOCXzałącznik Nr 2 wzór umowy.docx (20,96KB)DOCXzałącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy.docx (14,95KB)PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.pdf (2,56MB)PDFZałącznik nr 5 - Program konserwatorski.pdf (12,54MB)PDFZałącznik nr 6 - Decyzja 1485 2021.pdf (2,03MB)PDFzałącznik Nr 7 projekt budowlany.pdf (10,43MB)PDFZałącznik nr 8 - Pozwolenie na budowę Starosty Kłodzkiego.pdf (1,82MB)PDFZałącznik nr 9 - Dokumentacja fotograficzna.pdf (2,67MB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg (50,30KB)

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,10MB)

Załączniki:DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (680,77KB)DOCXZałącznik nr 2 - wzór umowy.docx (683,36KB)DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlnych.docx (677,90KB)DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy.docx (678,23KB)PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdf (2,56MB)PDFZałącznik nr 6 - Program konserwatorski.pdf (12,54MB)PDFZałącznik nr 7 - Decyzja 1458_2021.pdf (2,03MB)PDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdf (10,35MB)PDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdf (10,35MB)PDFZałącznik nr 10 - Dokumentacja zdjęciowa.pdf (2,67MB)

Informacja z otwarcia ofert

JPEGinformacja z otwarcia.jpeg (54,23KB)

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu zapytania ofertowego

JPEGstr1.jpeg (91,14KB)

JPEGstr2.jpeg (70,96KB)

*************************************************************************************************************************************************************

"Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf (201,88KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx (23,65KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa utwardzanie remonty dróg.pdf (885,91KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacje prace koparka, otwarcie ofert.pdf (422,46KB)

Informacja o wyborze oferty: PDFWybór oferty prace koparka.pdf (386,82KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1167
W tym miesiącu: 44891
Od początku: 24393783
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne