Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwałą Nr XLII/233/2021 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Międzylesie.