Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

“Aktywna Tablica”

 

Umową dotacji Nr 14/AT/2021 w dniu 20 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski przyznał Gminie Międzylesie wsparcie finansowe w kwocie 34 995,00 zł  w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Wśród szkół wytypowanych do dofinansowania znalazła się Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie.

Koszt całkowity zadania wynosi 43 745,00 złotych, w tym wartość dotacji – 34 995,00 złotych, wkład własny Gminy Międzylesie – 8 750,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.