Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Obwieszczenie Burmistrza MiG Międzylesie z dn. 07.05.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (dla terenów w obrębie Różanka i Roztoki)

PDFobwieszczenie_studium_rózanka.pdf

JPEGRysunek ujednolicony kierunków studium.jpeg
JPEGRysunek ujednolicony uwarunkowań studium.jpeg
JPEGRysunek zmiany studium teren w Roztokach.jpeg
JPEGRysunek zminany studium teren w Różance.jpeg
PDFTekst prognozy przyrodniczej.pdf
PDFTekst zmiany studium.pdf
JPEGZałącznik nr 1 do prognozy przyrodniczej - teren w Różance.jpeg
JPEGZałącznik nr 2 do prognozy przyrodniczej - teren w Roztokach.jpeg
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3768
W tym miesiącu: 158074
Od początku: 20295846
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne