Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

NA ROK 2021/2022

 

Informujemy, że Samorządowy Żłobek w Międzylesiu organizuje rekrutację dzieci do placówki w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia na rok 2021/2022.

Rodzice, których dzieci kwalifikują się do kontynuacji w żłobku winni złożyć w terminie do 15 marca 2021r. druk: ,,Karta kontynuacji”.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka po raz pierwszy - winni w terminie do dnia 30 marca 2021r. złożyć druk: ,,Karta zgłoszenia dziecka”.

Druk kontynuacji oraz zgłoszenia dziecka można pobrać na stronie żłobka: http://www.miezlobek.miedzylesie.pl  w zakładce dla rodziców, informacje i druki dla rodziców, lub w siedzibie żłobka.

Dokładne informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Samorządowego Żłobka w Międzylesiu,  ul. B.Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie oraz pod numerem 695 325 981.

 

 

 Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Żłobka