E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UM.jpeg

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
 w ramach realizacji projektu

„Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlické Záhoří”

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Międzylesie.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa oraz instytucje z terenu gminy Międzylesie oraz  gminy Orlicke Zahori.
 1. Jeden uczestnik zgłasza do konkursu jedna palmę wykonaną z własnych materiałów.
 1. Palmy oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 2. Ze względu na techniczne ograniczenia wysokość palmy powinna wynosić od 1m do 2 m.
 3. Palma może być wykonana techniką dowolną, przy czym nie można używać elementów gotowych.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich palm ( pod uwagę bierze się staranność, rodzaj wykorzystanych materiałów, estetykę, pracochłonność).
 5. Palmę należy dostarczyć do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu do 29 marca po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 748126328.
 6. Ze względów obostrzeń związanych z pandemią covid-19 uczestnicy konkursu z Czech mogą przesłać dokumentację zdjęciową dot. palmy konkursowej na adres e-mail: oferty@miedzylesie.pl.
 7. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: sołectwa oraz instytucje, pozostali otrzymają upominki.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2021 r. o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie wszyscy uczestnicy, a także informacja z rozstrzygnięcia zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.miedzylesie.pl
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 1. Ograniczone dane (sołectwo/instytucja) dotyczące autorów prac konkursowych zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.
 1. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 12.
 2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu: Katarzyna Bernasińska te. 74 8126 327 wew.19
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 803
W tym miesiącu: 803
Od początku: 24085412
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne