Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

LOGO UNI 2022.jpeg

REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNYCH: „KARTKA WIELKANOCNA”,

PRACA PLASTYCZNA "WIELKANOC"

 

ORGANIZATOR:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

 

TEMAT:

I KONKURS: Kartka wielkanocna,          II KONKURS: Praca plastyczna "Wielkanoc"

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej albo pracy plastycznej.

 

CEL: Celem konkursu jest powrót do pięknej tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi, pielęgnowanie tradycji światecznych. Zachęcamy do powrotu do tego zwyczaju poprzez:

    kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych;

    rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.

 

UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, oceniany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

      Praca plastyczna "Wielkanoc":                                                  Kartka wielkanocna:

      I kategoria: przedszkolaki;                                          I kategoria – klasy IV - V

     II kategoria: uczniowie klas I i II;                                II kategoria – klasy VII - VIII

    III kategoria: uczniowie klas III

    IV kategoria: uczniowie klas IV – V

     V kategoria: uczniowie klas VI – VIII

 

WARUNKI KONKURSU:

1.     Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.

2.     Technika wykonania prac jest dowolna.

3.     Format kartki wielkanocnej – A5, format pracy plastycznej  "Wielkanoc": A4 lub A3

4.     Uczestnik konkursu wykonuje prace w których może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.

5.     Każda kartka ma mieć pozostawiony niezapisany środek.

6.     Każda kartka na odwrocie powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora, szkoła, placówka oświatowa, opiekun plastyczny.

7.     Do każdej kartki musi być dołączona karta zgłoszenia stanowiąca załącznik do regulaminu.

8.     Prace można nadsyłać za pośrednictwem poczty (na koszt nadsyłającego) z dopiskiem: „Kartka wielkanocna” albo dostarczać osobiście na adres: Samorządowa Szkola Podstawowa ul. Chrobrego 2 57 – 500 Międzylesie

 

TERMINY:

1.     Termin nadsyłania prac upływa z dniem 22 marca 2021 roku.

2.     O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3.     Wyniki konkursu zostaną opublikowane 25 marca na stronie szkoły.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.

2.     Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu, Krystyna Korczak, tel. 663 499 211

 

 PDFKARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO.pdf (362,34KB)

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10834
W tym miesiącu: 224329
Od początku: 22847999
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne