Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/159/2021 w spr. przedłużenia obowiązywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie".