Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od dnia 28 stycznia 2021 roku

w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Międzylesiu

w każdy ostatni czwartek miesiąca

 będą świadczone mediacje

od godziny 13.00 do 19.00

                                                                                               (mediator Joanna Mackiewicz)