E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2021 - ZAMÓWIENIA

19. Wykonywanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2022

Kody CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf (1,33MB)PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (775,41KB)DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (739,50KB)PDFZałącznik nr 2 - Umowa.pdf (1,26MB)

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFwyjaśnienie do zapytania.pdf (249,03KB)

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (333,27KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (338,39KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.

Kod CPV 31710000-6, 30200000-1, 48190000-6, 39290000-1

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (2,73MB)DOCFormularz oferty - Załącznik Nr 1.doc (66,50KB)PDFPROJEKT UMOWY Załącznik nr 2.pdf (138,38KB)PDFSpecyfikacja sprzętu - Załącznik 3.pdf (298,67KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Zakup monitora interaktywnego.

Kod CPV: 32322000-6

PDFzakup monitora,.pdf (1,87MB)

DOCXmonitor-załącznik nr 1.docx (22,91KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jagodna"

Kody CPV: 79930000-2, 79933000-3, 71320000-7, 71000000-8

PDFumowa - wzór.pdf (1,12MB)
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (691,03KB)
DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (32,50KB)
DOCXzapytanie ofertowe.docx (266,50KB)
DOCXinf. z otwarcia ofert- 01.10.2021.docx (674,53KB)
DOCXInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (674,28KB)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkowie

Kod CPV – 45246400-7 

DOCXzapytanie ofertowe.docx (690,92KB)

DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx (676,21KB)

PDFprzedmiar - rów - Domaszków.pdf (347,23KB)

PDFprzedmiar - rów - Dlugopole Górne.pdf (408,54KB)

PDFumowa - rowy - wzór.pdf (1,46MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- 23.08.2021.pdf (366,20KB)

DOCXInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (674,36KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 80, cz. 87, 79.

Kody CPV - 45100000-8, 45233000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233220-7

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,86MB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (692,49KB)PDFZałącznik nr 2 – Opis techniczny.pdf (3,52MB)PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf (211,26KB)PDFZałącznik nr 4 - STWiORB.pdf (10,56MB)PDFZałącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy.pdf (213,14KB)PDFZałącznik nr 6 - wzór umowy.pdf (496,56KB).

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (311,74KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (366,28KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie – 2021

Kody CPV: 45262600-7 – Różne specjalne roboty budowlane, 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

PDFazbest 2021 - zap. ofert. - Program usuwania azbestu....pdf (194,97KB)

PDFazbest 2021 - wzór umowy - Program usuwania azbestu....pdf (1,97MB)

DOCXZałącznik nr 1 -do zapyt ofert. Program usuwania azbestu... - formularz ofertowy.docx (691,16KB)

DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert. Program usuwania azbestu... - Oświadczenie wykonawcy.doc (27,50KB)

DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert. Program usuwania azbestu... Wykaz wykonanych usług.doc (32,50KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinf. z otwarcia ofert- 06.08.2021.pdf (365,58KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (310,40KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2021/2022

Kody CPV: 60112000-6 

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (308,95KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (3,66MB)DOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (16,13KB)DOCXzałącznik nr 2 - wykaz pojazdów.docx (13,33KB)DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docx (13,30KB)PDFwzór umowy.pdf (2,30MB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (309,11KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Zakup oraz dostawa środków uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej oraz tabletek do pomiaru parametrów wody basenowej dla Basenu kąpielowego w Międzylesiu, a także odbiór opróżnionych opakowań po zużytych środkach

Kody CPV: 24000000-4

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,84MB)

DOCX2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (274,75KB)

PDFWzór umowy.pdf (1,31MB)

PDF4. Informacja z otwarcia ofert-1.pdf (444,93KB)

PDF5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.pdf (395,44KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGO Kasia.png

10. Zakup i dostarczenie zestawu do pomiaru czasu w ramach mikroprojektu pn." Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlickie Zahori"

Kod CPV 38410000-2

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (406,30KB)DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (399,50KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie kladka.pdf (313,32KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty kladka.docx (264,02KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja kladka.pdf (250,79KB)

Załącznik nr 3: PDFKładka Domaszków.pdf (726,43KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert kładka.pdf (352,71KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty kładka.pdf (394,46KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Dz. Nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011) – dokumentacja

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie most.pdf (313,90KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty most.docx (264,05KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja most.pdf (251,19KB)

Załącznik nr 3: PDFMost Domaszków.pdf (849,34KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert most.pdf (353,24KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (395,12KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2021”

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.9.2021_Zapytanie ofertowe_Transport.pdf (198,29KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx (19,98KB)

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf (156,55KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert transport.pdf (385,99KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (430,25KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. "Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2021 r."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.8.2021_Zapytanie ofertowe_Tluczeń, niesort 2021.pdf (202,10KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx (21,93KB)

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf (145,51KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert tłuczeń.pdf (380,46KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (395,58KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. "Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2021."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.7.2021_Zapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf (239,63KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx (21,76KB)

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf (157,58KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert prace.pdf (438,47KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (394,71KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań: "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz. 111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi"

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie przebudowa drogi Gajnik - Nowa Wieś.pdf (316,74KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty Nowa Wieś Gajnik.docx (264,07KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja Gajnik - Nowa Wieś.pdf (629,49KB)

Załącznik nr 3: PDFGajnik cz. dz. 111.pdf (1,10MB),PDFGajnik dz. 88.pdf (611,42KB),PDFNowa Wieś dz. 259.pdf (553,25KB),PDFNowa Wieś dz. 260.pdf (969,36KB),PDFNowa Wieś cz. dz. 201.pdf (1,07MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert drogi.pdf (355,61KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFKorekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (656,56KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań: „Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Dz. Nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011) – dokumentacja”, „Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”.

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie mosty.pdf (315,12KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty mosty.docx (264,16KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja mosty.pdf (253,64KB)

Załącznik nr 3: PDFKładka Domaszków.pdf (726,43KB)PDFMost Domaszków.pdf (849,34KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert mosty.pdf (441,45KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf (315,62KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadania: „Długopole Górne – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61” , „Gniewoszów – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289, cz. 290/2 na długości 387 mb – etap I”.

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie przebudowa dróg.pdf (314,82KB)

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty.docx (264,23KB)

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja drogi.pdf (252,50KB)

Załącznik nr 3: PDFDługopole Mapa.pdf (335,16KB)PDFGniewoszów Mapa.pdf (239,33KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (426,01KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (377,97KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wykonywanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2021

Kody CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf (1,29MB)  PDFZał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf (765,94KB)  PDFZał. nr 2 Umowa.pdf (1,24MB)  DOCzał. nr 1 formularz ofertowy.doc (739,50KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert Wykonywanie usług geodezyjnych....pdf (330,71KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonywanie usług geodezyjnych....pdf (336,84KB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1081
W tym miesiącu: 44805
Od początku: 24393697
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne