Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zapytanie ofertowe Renowacja 4 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi

logo euroreg.jpeg logo_cz_pl_eu_ers-1.jpeg

Renowacja 4 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi w ramach projektu "Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego", współfinansowanego przy udziale środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kody PCV 92522000-6; 45453100-8   

Informacja o unieważnieniu postępowania: PDFunieważnienie postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFStacje Drogi Krzyżowe Nowa Wieś.pdf

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe - Stacje Drogi Krzyżowej.pdfzał. nr 1 formularz ofertowy.doczał. nr 2 wykaz wykonanych usług.doczał. nr 3 wykaz osób.doczał. nr 4 projekt umowy.pdfzał. nr 5 Program prac konserwatorskich.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2338
W tym miesiącu: 204923
Od początku: 19360853
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne