E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konserwacja rokokowej ambony w kościele pw. św. Mikołaja w Domaszkowie

Renowacja zabytków sakralnych na pograniczu polsko-czeskim”.

Parafia  Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Domaszkowie przystępuje do realizacji  projekt pn.” Renowacja zabytków sakralnych na pograniczu polsko-czeskim”.

Projekt realizowany będzie przy udziale  środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,

Działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Partnerem przy realizacji mikoroprojektu jest Obec Orlické Záhoří, z którym podpisana została stosowna deklaracja partnerstwa.

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost liczby osób odwiedzających teren przygranicza poprzez rozwój potencjału zasobów kulturowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez konserwację rokokowej ambony w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Domaszkowie. Odrestaurowana ambona, stanowiąca elementem wyposażenia kościoła, wpłynie znacząca na wzrost atrakcyjności tego obiektu, przyciągając tym samym wielu turystów. Lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego przyczyni się do zwiększenia odwiedzalności regionu.

Przedmiotem prac jest pełna konserwacja rokokowej ambony, polichromowanej, złoconej i srebrzonej z kościoła pw. św. Mikołaja w Domaszkowie. Zabiegi techniczne obejmą impregnację drewna, dezynfekcję, ustabilizowanie połączeń elementów konstrukcyjnych, sklejenie spęcherzeń i odspojeń warstw gruntów, polichromii oraz uzupełnień ubytków wraz z rekonstrukcją brakujących elementów snycerskich. Konserwacja obejmie usunięcie w całości zabrudzeń z powierzchni polichromowanych, złoconych i srebrzonych, scalenie kolorystyczne oryginalnej warstwy malarskiej, uzupełnienie i rekonstrukcję ubytków oraz zabezpieczenie całości warstwami ochronnymi. Prace wykonane zostaną według programu prac konserwatorskich, na podstawie, którego wydane zostało pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich.

W ramach realizacji projektu wydany zostanie również folder dwujęzyczny polsko-czeski, którego dystrybucja będzie miała miejsce po obu stronach pogranicza. Ponadto informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu zamieszczane będą na stronie internetowej Parafii oraz partnera czeskiego.

Czas trwania projektu zaplanowano od 10.09.2020 r. do 10.12.2021 r., a szacowany budżet projektu to  kwota 34.723,79 euro.

Partner czeski Obec Orlické Záhoří, realizować będzie swój projekt pn „ Od wieży do wieży ze św. Janem Nepomucenem”, którego celem jest renowacja i przywrócenie dzwonu i figury św. Jana Nepomucena do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w gminie Orlické Záhoří.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 26
W tym miesiącu: 58639
Od początku: 24313262
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne