E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Renowacja 4 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi

”Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”.

Parafia  Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Domaszkowie przystępuje do realizacji  projekt pn.”Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”.

Projekt realizowany będzie przy udziale  środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,

Działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Partnerem przy realizacji mikoroprojektu jest Město Moravská Třebová. Partnerzy podpisali stosowną deklarację partnerstwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych. W ramach projektu wykonana zostanie konserwacja 4 obrazów Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowej Wsi.

W kościele zachowało się 12 sztuk późnobarokowych obrazów Stacji Drogi Krzyżowej, przedstawiających kolejne sceny Męki Pańskiej. Osiem obrazów zostało odrestaurowanych, pozostały jeszcze cztery, których stan jest katastrofalny i wymaga podjęcia działań, pozwalających zahamować proces degradacji  i przywrócić ich pierwotne walory techniczne   i artystyczne.

Konserwacja dotyczy obrazów: Stacja  II - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona,  Stacja VII -Drugi upadek pod krzyżem;  Stacja IX - Trzeci upadek pod ciężarem krzyża; Stacja XIV - Jezus do grobu złożony.

Zakres prac planowanych do wykonania jest następujący: rozmontowanie obrazów, usunięcie warstw wtórnych i niewłaściwych uzupełnień, dezynfekcja, prasowanie i dublowanie płócien podobrazi.

W zakresie konserwacji estetycznej zostaną przeprowadzone zabiegi mające na celu przywrócenie pierwotnej kolorystyki i autorskiego charakteru obrazów - scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej.

Konserwacji poddane zostaną również obramowania 3 obrazów - stacji II,VII,IX. 

Prace wykonane zostaną według programu prac konserwatorskich, na podstawie, którego wydane zostało pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich.

Pracom konserwatorskim towarzyszyć będą również działania promocyjne. Wydany zostanie plakat informacyjny o Programie i realizowanym projekcie. A także  folder  promujący projekt i obszar objęty jego oddziaływaniem w wersji dwujęzycznej polsko-czeskiej, w nakładzie 400 sztuk. W folderze zawarte będą informacje na temat kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowej Wsi i renowacji 4 obrazów wraz ze zdjęciami. 

Ponadto informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu zamieszczane będą na stronie internetowej Parafii oraz partnera czeskiego.

Czas trwania projektu zaplanowano od  10.09.2020 r. do 10.12.2021 r., a szacowany jego budżet  to  kwota 30 862,00 euro.

Partner czeski, w tym samym czasie co Parafia, realizować będzie swój projekt  pn. ” Nowa ekspozycja w wieży pałacu”, polegający na renowacji wieży pałacowej mieście Moravská Třebová i udostępnieniu w niej dwóch pomieszczeń, w których umieszczone zostaną eksponaty z okresu od wczesnego renesansu do XIX wieku. W ramach mikroprojektu wydany zostanie także  folder  w wersji dwujęzycznej.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2462
W tym miesiącu: 58556
Od początku: 24313179
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne