E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nysa, 05.11.2020r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

 

WR.ZUZ.4.4210.237.2020.MM

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

    Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia kanalizacją kablową umieszczoną w rurze osłonowej, koryta potoku Szklarka, w postaci przewiertu sterowanego fi 110 pod dnem potoku Szklarka w km 4+045, na działce nr 107 obręb 0021 Szklarnia gm. Międzylesie, w celu przyłączenia do sieci elektrycznej domu jednorodzinnego.

 

   Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 74/2, 107 i 72/2 obręb Szklarnia, gm. Międzylesie

 

   Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Szklarnia.

 

 

 

                                                                                                                              Z-CA DYREKTORA

                                                                                                                               Marcin Jaroszek

 

 

 

 

Wywieszono miejscowość ……………………………………………………    data ………………………..

 

 

 

Podpis ……………………………………………………..

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Te.\l.:+48 (77)4315171 fax: +48 (77) 4315348 e-mail:zznysa@wody.gov.pl

                                                                                                                                                                        www.wody.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10
W tym miesiącu: 41414
Od początku: 24173492
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne