Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 29 października 2020 r.

o godz. 8.30 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

    2. Przedstawienie porządku obrad.

    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

    4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

2/ w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2021-2023.

3/ w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi      działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2021 rok.

4/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.

5/ w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020.

6/ w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

7/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Jodłów, gmina Międzylesie. 

8/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie miasta Międzylesie – obręb Międzylesie.

9/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie.

10/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie.

11/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie.

12/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Międzylesie, gmina Międzylesie.

13/ w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Goworów, gmina Międzylesie.

14/ w spr. rozpatrzenia skargi.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7170
W tym miesiącu: 198625
Od początku: 18342040
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne