Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2019 - ZAMÓWIENIA

Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.8.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.8.2019_Usługi na prace przy remontach dróg.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia-utwardzanie dróg.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-utwardzanie dróg.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2019 r. - Nr postępowania ITiG.271.7.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.7.2019_Zakup tłucznia i niesortu.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-zakup kruszywa.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-zakup kruszywa.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.6.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.6.2019_Usługi transportowe.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-transport.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-transport.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis" w ramach projektu "Singletrack Orlicko-Kladsko"- Nr postępowania ITiG.271.5.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

CPV 71247000-1

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - nadzór inwest..pdf DOCXzałącznik nr 1_.docx
   PDFumowa - zał nr 2.pdf

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFwyjaśnienie do zaproszenia na pełnienie nadzoru nad trasami row..pdf

 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyb najkorzystniejszej oferty.pdf

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup dwóch infokiosków wiszącego oraz stojącego - "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim" w ramach mikroprojektu V-A" - Nr postępowania OR.271.4.2019 z dnia 29 marca 2019 

Logo.jpeg

CPV

48813100-1 - elektroniczne tablice informacyjne

48810000-9 - Systemy informacyjne

35261000-1 - panele informacyjne

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdfPDFZalącznik nr 1-szczegółowy opis infokiosku wiszącego.pdfPDFZałacznik nr 2-szcegółowy opis infokiosku stojącego.pdfPDFZałącznik nr 3 oferta.pdfPDFZałacznik nr 4 umowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie tablic w ramach projektu "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.3.2019 z dnia 29 stycznia 2019 

CPV – 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert znaki.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał nr 1 formularz ofertowy.docx

PDFzał. nr 2 wzór umowy.pdf

JPEGzał. nr 3 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał. nr 4 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał nr 5 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał. nr 6 wizualizacja nadruku.jpeg

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019 - Nr postępowania ITiG.271.1.2019-zap.ofert. z dnia 04 stycznia 2019 r.

Kody PCV 71354000-4; 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc

Wyjaśnienia do zaproszeniaPDFwyjaśnienia do zaproszenia.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5629
W tym miesiącu: 183341
Od początku: 11770385
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne