Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

Pomoc finansowa na likwidację kotłów węglowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków  w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego , którego beneficjentem są  jednostki samorządu terytorialnego , natomiast beneficjentem końcowym: osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,  wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni , JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska.

Zakresem wsparcia objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła :

  • Kotły gazowe,
  • Kotły na olej lekki opałowy,
  • Piece zasilane prądem elektrycznym,
  • Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
  • Włączenie do sieci cieplnych,
  • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie. Pojedynczy wniosek musi dotyczyć minimum 10 nieruchomości.

 

WFOŚiGW będzie mógł objąć wsparciem finansowym do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów: dla domu jednorodzinnego – 20 tys. zł; dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 14 tys. zł: w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 8 tys. zł..Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać  wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału

do wysokości 50 %.

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca października 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”.

Zasady Programu dostępne są na stronie http://www.wfosigw.wroclaw.pl w zakładce: WYMIANA PIECÓW

Gmina Międzylesie zamierza przystąpić do naboru, jednak  aby rozpoznać potrzeby mieszkańców w tym zakresie, prosimy o  składanie deklaracji na załączonym do niniejszej informacji druku i przesłanie na adres:  Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1 lub  osobiście w sekretariacie pok. Nr 7, lub e-mailowo na adres: urzad@miedzylesie.pl

Deklaracja do pobrania: DOCdeklaracja- wymiana pieca.doc

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7217
W tym miesiącu: 152890
Od początku: 7170961
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne