Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób, w wysokości 2 złote miesięcznie od 5 i 6 mieszkańca, zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są jako zmieszane.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zróżnicowania stawek (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z  2016 r., poz. 5865)

Pozostałe  stawki opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  nie  ulegają  zmianie.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6080
W tym miesiącu: 201301
Od początku: 8126678
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne