Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Międzylesie i zebranych w PSZOK

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5, 58-100 Świdnica

Opakowania z tworzyw sztucznych

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania Sp. z o.o. Zawiszów 5

58-100 Świdnica

Tworzywa sztuczne (twardy plastik)

Opakowania ze szkła

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania ze szkła

BAMAR Handel- Usługi-Produkcja

A.Z.J. Kowalscy,

ul. Kolejowa 4, 57-500 Bystrzyca

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady pochodzące z rozbiórek i remontów

Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne   w Międzylesiu  - wykorzystywane do celów  rekultywacji

 

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie,

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Odzież

Leszek Wojteczek PPHU WTÓRPOL

ul. Żurawia 1   26-110 Skarżysko-Kamienna

Zużyte opony

MARGUM  M. Łastówka Św. Wojciecha 30B/13,  57-300 Kłodzko 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

WASTES SERWICE GROUP  Sp. z o.o.          i Wspólnicy  Spółka Komandytowa

ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Urządzenia zawierające freony

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów                i  Przetwarzania Sp. z o.o. Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

Opakowania z metali

BAMAR Handel- Usługi-Produkcja

A.Z.J. Kowalscy,

ul. Kolejowa 4, 57-500 Bystrzyca

 

Gmina Międzylesie w 2015 r. osiągnęła następujące poziomy:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % ,  tzn. odpady ulegające biodegradacji  w 100% zostały przetworzone, nie zostały przekazane do składowania (w roku 2015 dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995  to  50%);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20 %  (wymagany poziom w  roku  2015 - 16%);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%  (wymagany poziom w  roku  2015 - 40 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7469
W tym miesiącu: 202690
Od początku: 8128067
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne