EBO365 logo
Wybierz język:

OSTRZEŻENIE OD GODZ. 20.00 DNIA 22.06.2017 DO GODZ. 07.00 DNIA 23.06.2017, MIEJSCAMI PROGNOZUJE SIĘ SILNE BURZE Z OPADAMI DESZCZU OD 15 MM DO 25 MM, LOKALNIE DO 35 MM ORAZ PORYWAMI WIATRU DO 100 KM/H. LOKALNIE GRAD. NAJWCZEŚNIEJ ZJAWISKA SĄ PRZEWIDYWANE NA ZACHODZIE WOJEWÓDZTWA, PÓŹNIEJ BĘDĄ SIĘ PRZEMIESZCZAĆ NA WSCHÓD.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 90%

 

Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 165/2014 z dnia 26.08.2014 r. w w sprawie sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, dz. nr 131/3, obręb Długopole Górne - w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 165 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, dz. nr 131/3, obręb Długopole Górne - w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 26 maja 2014 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 18 lipca 2014 r. dot. sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, działka nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 8 października 2014 r. o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8577
W tym miesiącu: 172597
Od początku: 5511787
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne