http://miedzylesie.pl/3976/aktualnosci-z-gminy-miedzylesie.html Aktualności z Gminy Międzylesie Aktualności z Gminy Międzylesie Atom FeedGenerator 1.1 by Mateusz 'MatheW' Wójcik 2017-05-23T10:49:33+02:00 Remont drogi w Lesicy. http://miedzylesie.pl/7137/remont-drogi-w-lesicy.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 Chodnik na ulicy Granicznej w Międzylesiu http://miedzylesie.pl/7136/chodnik-na-ulicy-granicznej-w-miedzylesiu.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 Kamieńczyk - II etap rozpoczęty http://miedzylesie.pl/7135/kamienczyk-ii-etap-rozpoczety.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO W SPRAWIE WYDANEJ DECYZJI NA ZADANIE: PRZEŁOŻENIE DROGI POWIATOWEJ NR 3233D KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ROZTOKI BYSTRZYCKIE http://miedzylesie.pl/7134/obwieszczenie-starosty-klodzkiego-w-sprawie-wydanej-decyzji-na-zadanie-przelozenie-drogi-powiatowej-nr-3233d-kolidujacej-z-budowa-zbiornika-roztoki-bystrzyckie.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NE REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH Dot. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka. http://miedzylesie.pl/7133/obwieszczenie-wojewody-dolnoslaskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-ne-realizacje-w-zakresie-budowli-przeciwpowodziowych.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 Plan posiedzeń komisji w miesiącu - maj/czerwiec 2017 r. http://miedzylesie.pl/7132/plan-posiedzen-komisji-w-miesiacu-majczerwiec-2017-r.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 "MAŁE GRANTY" ZASADY, OFERTA, SPRAWOZDANIE http://miedzylesie.pl/7128/male-granty-zasady-oferta-sprawozdanie.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 Nr 105/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwu wsi Niemojów do zarządzania i korzystania. http://miedzylesie.pl/7130/nr-1052017-z-dnia-12052017-r-w-sprawie-przekazania-mienia-komunalnego-solectwu-wsi-niemojow-do-zarzadzania-i-korzystania.html 2017-05-23T10:49:33+02:00 ROK 2017 - ZAMÓWIENIA http://miedzylesie.pl/6802/rok-2017-zamowienia.html 2017-05-23T10:49:33+02:00