EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Międzylesiu

Plac Wolności 16

57-530 Międzylesie

Tel. 74 866 69 67

Punkt czynny:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00

wtorek w godz. 7.00-18.00

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo 100 kg,

- zużyte opony od samochodów osobowych - w każdej ilości,

- odpady zielone - jednorazowo do 20 kg,

- odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone - w każdej ilości,

- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości,

- papier i tektura - w każdej ilości,

- metal - w każdej ilości,

- tworzywa sztuczne - w każdej ilości,

- szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,

- opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

- odpady budowlane, pochodzące z drobnych prac remontowych - jednorazowo do 20 kg.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2222
W tym miesiącu: 152495
Od początku: 5100128
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne